Skip to main content

Veelgestelde vragen over
levering van gas en gasinstallaties

Wat is propaan?

Propaan kennen we ook onder de naam vloeibaar petroleumgas of koolwaterstofgas. Het is een liquefied petroleum gas of afgekort LPG. LPG Autogas dat aan de pomp verkrijgbaar is, is een mengeling van propaan- en butaangas. Propaan wordt direct gewonnen uit olie- en gasbronnen. Daarnaast is het een bijproduct dat vrijkomt bij het raffineren van aardolie.

Propaan is één van de zuiverste fossiele brandstoffen en hierdoor zeer duurzaam. Het is een hoogwaardige en veilige energievorm die door een relatief geringe uitstoot van schadelijke gassen als milieuvriendelijk kan worden gezien.

Wat zijn de voordelen van propaangas?

 • De brandstof kan gebruikt worden voor zeer veelzijdige toepassingen zoals verwarming, warm water, het koken, verlichting, stroomopwekking, airconditioning, industriële toepassingen en voor de aandrijving van heftrucks.
 • De brandstof is goed transporteerbaar.
 • Propaan kan op verschillende manieren worden verpakt en opgeslagen.
 • Propaan kan in combinatie met andere brandstoffen gebruikt worden.
 • Propaan is één van de meest schone brandstoffen die er verkrijgbaar zijn en heeft een lagere CO2 uitstoot in vergelijking met veel vergelijkbare brandstoffen.

Is propaan brandbaar?

Ja, propaan is brandbaar. Al een verhouding van 2% propaan met 98% lucht kan een brandbaar en explosief mengsel vormen. Dit is dan ook exact dé reden dat er veel veiligheidsvoorschriften gelden voor het gebruik en opslag van dit gas.

Daarnaast is het goed te weten dat propaan anderhalf keer zwaarder is dan lucht. Dit is ook de reden dat er in de veiligheidsvoorschriften staat voorgeschreven dat propaangas nooit in een kelder of in een andere diepe ruimte opgeslagen mag worden.

Indien het verbruikstoestel in de kelder staat, dient men gebruik te maken van een alarmmelder. Deze geeft alarm wanneer er gas op de bodem van de ruimte wordt gedetecteerd.

Wat zijn de calorische waardes van de brandstoffen?

De calorische waarde geeft aan hoeveel energie er uit een kubieke meter brandstof gehaald kan worden.

De calorische waarde van propaan is 13,83 kWh/kg.
De calorische waarde van butaan is 13,62 kWh/kg.

Wat is de wetgeving met betrekking tot het plaatsen van een gastank?

De wetgeving met betrekking tot het plaatsen van een gastank is per gewest verschillend. In Vlaanderen worden de tanks ondergebracht in klassen (1 t/m 3). Hierbij worden de tanks ingedeeld op basis van inhoud. De wettelijke verplichtingen met betrekking tot het plaatsen van een tank kunnen oplopen van een meldplicht (klasse 1) tot een gemeentelijke of provinciale vergunning (klasse 3).

Bij het plaatsen van een gastank zult u zeker aan de vastgestelde veiligheidsafstanden moeten voldoen. Hierin zijn verschillen waar te nemen tussen een bovengrondse- en een ondergrondse tank.

Tot slot zijn er wettelijke termijnen met betrekking tot het keuren van gastanks. Dit moet worden uitgevoerd door een erkend keuringsbedrijf. Wij informeren u graag aan welke bepalingen de propaantank moet voldoen in uw situatie.

Hoe maak ik de keuze tussen een bovengrondse- of ondergrondse tank?

De keuze tussen een bovengrondse- of ondergrondse tank zal afhangen van de ruimte en de mogelijkheden die u tot uw beschikking heeft, in combinatie met de wettelijke bepalingen die voorgeschreven zijn met betrekking tot de veiligheidsafstanden. Als u de keuze heeft tussen de twee opties, zullen het gewenste uitzicht en het beschikbare budget de bepalende factoren zijn bij het maken van de keuze.

Het is belangrijk om te weten dat een gastank omwille van de veiligheid niet mag worden bedekt met een camouflagenet. Daarnaast mag een beplanting de natuurlijke ventilatie rondom de tank niet onderbreken en moet de tank altijd goed bereikbaar zijn voor bediening, aanvullen, onderhoud, inspectie of interventie bij noodgevallen. Uiteraard kunnen onze adviseurs u hier uitstekend in adviseren.

Uit welke onderdelen bestaat een bovengrondse gastank?

Een bovengrondse gastank bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een veiligheidsklep die open gaat bij een abnormale druk in de gastank zodat gas op een gedoseerde wijze kan ontsnappen.
 • Een peilmeter om de inhoud van de tank te bepalen.
 • Een vulklep waardoor de gasvoorraad kan worden aangevuld.
 • Een gasafname kraan waarmee de gasbevoorrading kan worden geopend of worden afgesloten.
 • Een aardingsdraad- en pin om de aarding te verzekeren.
 • Een voorontspanner om de juiste gasdruk te waarborgen.
 • Een drukbegrenzer als veiligheidsvoorziening in het geval dat de voorontspanner stuk mocht gaan.

Hoe kan ik de vulgraad van de gastank aflezen?

De vulgraad van de gastank is eenvoudig af te lezen op de inhoudsmeter. Dit wordt aangegeven in percentages. De maximaal toelaatbare vullingsgraad is 85%.

Is de brandstof in de tank vloeibaar of gasvormig?

LPG, butaan en propaangas bevinden zich in de tank in vloeibare toestand. In de leidingen op weg naar de gebruikstoestellen bevindt het zich reeds in gasvormige toestand. Dit wordt ook wel “ontspannen toestand” genoemd.

Wat moet ik doen bij een gaslek?

Het kan zijn dat u een sissend geluid hoort of gas ruikt. Dit kan duiden op een gaslek.

Op het moment dat u een gaslek constateert, of het idee heeft dat er sprake is van een gaslek, is het van groot belang om zo snel mogelijk de gastoevoer te sluiten. Als u een gaslek binnenshuis constateert, is het belangrijk dat u géén elektrische apparaten aan zet en vanzelfsprekend is roken niet toegestaan. Door het openen van deuren en ramen zorgt u voor een goede ventilatie. Zorg dat u dit vooral doet op een laag niveau, propaangas is immers zwaarder dan lucht en zal dicht aan de oppervlakte blijven.

Als u een gaslek buitenshuis constateert moet u eveneens de gasafname kraan proberen te sluiten. Daarnaast is het van belang dat u motoren, elektrische apparatuur én mobiele telefoons uitschakelt. Bij iedere gaslek vragen wij u ons te informeren op 011/64.10.88. Wij hebben een 24/7 service voor onze klanten.

In geval van brand is de eerste prioriteit natuurlijk om de vlammen te doven en als dit niet lukt om de hulpdiensten te bellen. Geef bij deze melding aan dat u in het bezit bent van een gastank. Daarnaast is het vanzelfsprekend van groot belang om uzelf en anderen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Als een buitentank is gaan lekken is het van belang om de windrichting in de gaten te houden. Propaan zal met de windrichting meedrijven. Denk in dit geval er ook aan om de omwonenden te informeren.

Is de druk in een gastank altijd gelijk?

Nee, de druk in de gastank zal fluctueren tussen de 1 en 10 bar. Deze druk is afhankelijk van de temperatuur in en buiten de tank en de afname van de inhoud van de tank. Een veiligheidsklep zal open gaan bij een abnormale druk in de gastank zodat gas op een gedoseerde wijze kan ontsnappen. Bij een ongewone drukstijging is het raadzaam om alle afsluiters die drukafname mogelijk maken af te sluiten en direct contact met ons op te nemen op 011/64.10.88.

Hoe ontstaat ijsvorming aan de onder- of zijkanten van een propaangastank?

Het kan zijn dat er ijsvorming ontstaat aan de onder- of zijkanten van een propaangastank. Dit ontstaat door een grotere afname van gas. Deze ijsvorming kan geen kwaad en duidt ook niet op lekkage.

Past een installatie van een nieuwe tank altijd op de voorzieningen die zijn aangelegd voor een oude tank?

U kunt er niet vanuit gaan dat een nieuwe gastank altijd past op de voorzieningen die in het verleden zijn aangelegd voor een oude tank. De aansluitingen kunnen in de loop der jaren aangepast zijn. Vanzelfsprekend zullen wij bij het plaatsen van een nieuwe tank zorgen voor een passende aansluiting.

Kan ik een centrale verwarming of kooktoestel aansluiten op een propaangastank?

U kunt zeker een centrale verwarming aansluiten op een propaangastank. Hiervoor heeft u een brander nodig die geschikt is voor propaangas. Vraag ernaar bij uw installateur. Het gebruik van propaan als verwarming heeft diverse voordelen. U heeft de beschikking over voldoende brandstof om het huis voor een lange tijd te verwarmen tegen zeer gunstige voorwaarden.

Mocht u een kooktoestel dat oorspronkelijk werkt op aardgas willen aansluiten op propaangas heeft u een speciaal omschakelings pakket nodig. Ook deze pakketten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken of de leverancier van het toestel.

Kan een tank die een langere tijd leeg staat gevuld worden?

Een tank die een langere tijd leeg staat kan direct weer gevuld worden op voorwaarde dat deze in een goede staat is en er een geldige keuring op de tank zit.

Voor welk gedeelte van de tank ben ik verantwoordelijk als ik de gastank huur?

De gastank tot aan de damp afnamekraan blijven bezit van VERKOYEN Gasservice. Dit is het “niet gereguleerde druk gedeelte” van de installatie. De kosten voor het onderhoud en eventuele reparaties nemen wij voor onze rekening. Het leidingwerk is eigendom van de gebruiker.

Wat is de procedure die ik moet volgen als ik klant wil worden?

Als u klant wilt worden zijn er een aantal stappen, die doorlopen moeten worden. Uiteraard zullen we u hierin begeleiden en adviseren.

 • Nadat u uw keuze heeft gemaakt voor een geschikte propaantank moet u deze melden bij de gemeente. Dit kan met behulp van een formulier met de titel: ”melding van de exploitatie” U zult een brief van de gemeente retour krijgen waarin toestemming gegeven wordt.
 • Na ontvangst van de brief verzorgen wij de plaatsing van de tank. Na de plaatsing zal een eerste keuring plaatsvinden door een onafhankelijke keuringsinstantie.
 • Na deze keuring vindt de aansluiting plaats. Ook hierbij zal de installateur een pijpleiding attest (PAT) afleveren. Dit attest dient u goed te bewaren.
 • Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kan de eerste levering plaatsvinden, waarna een erkende keuringsorganisatie de laatste controle uitvoert voor de ingebruikname. Ook hiervan ontvangt u een keuringsattest.

Op welke manier kan ik VERKOYEN Gasservice contacteren?

Er zijn verschillende manieren waarop u ons kunt contacteren:

Via de telefoon op nummer: 011/64.10.88 of 0498/50.17.87.
Via de e-mail op gas@verkoyen.be
Via ons contactformulier: https://www.propaangasbestellen.be/contact

Het adres van VERKOYEN Gasservice is:
Leopoldlaan 156/2
B-3900 Overpelt

U kunt ons voor alle vragen over uw gastank of over de levering van het gas contacteren.
We hebben een 24/7 service voor onze bestaande klanten.

Contacteer ons

Heeft u interesse in de keuring van uw tank of wenst u een tank aan te kopen? Vraag uw offerte aan!
Wij maken graag vrijblijvend een persoonlijke prijsofferte. Alvast bedankt voor uw interesse.